Campus Management Commitee

क्याम्पस प्रमुख
सहयक क्याम्पस प्रमुख(बिहानी )
सहयक क्याम्पस प्रमुख(दिवा )
बिभागिय प्रमुख, व्यवसाय शिक्षा
बिभागिय प्रमुख,बिज्ञान शिक्षा
बिभागिय प्रमुख, अंग्रेजी शिक्षा
सह- प्राध्यापक
 
सभापति, प्राध्यापक इकाई समिती
सभापति, प्राध्यापक इकाई समिती
स्व. वि. यु. सभापती
अभिभावक
प्रशासन शाखा प्रमुख
आर्थिक प्रशासान प्रमुख